Contoh Naskah Penerimaan Pengantin Budaya Sunda


Budaya Sunda sebagai salah satu elemen yang mewarnai khazanah budaya Indonesia, sangatlah perlu dipelihara dan dikembangkan. Salah satunya dengan pemakaian budaya sunda dalam kehidupan sehari-hari, semisal budaya sunda dalam adat pernikahan, budaya sunda dalam khitanan, dll. Berikut ini contoh pemakaian budaya dan bahasa Sunda dalam prosesi pernikahan. Contoh ini merupakan naskah asli saya ketika melaksanakan tahapan penerimaan tamu, pada pernikahan sahabat saya, Cucu Suhaemi di Cianjur.


NASKAH PENERIMAAN PENGANTIN (SUNDA)

Assalamu'alaikum wr. Wb
Alhamdulillahi robbil 'alamiin
Wabihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddiin
washolallohu 'ala sayyidina Muhammadin
khotamiin nabbiyyin
wa alihi wasohbihi ajma'in

Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Alloh nu maha ghofur
sholawat sinareng salam mugi-mugi tetep tercurah ka junjunan alam
Habibana wanabiyana Muhammad Saw

Bapa ibu saderek sadayana, rombongan pangdeudeul calon panganten pameget nu ku sim kuring dipihurmat. Para wargi sadayana nu sami-sami rawuh di ieu haflah.
Neda widi, sim kuring maoskeun hiji ayat tina Al Qur'an anu unina" Lain syakartum laazidanakum walain kafartum inna 'adzabi lasyadiid" wallohu 'alam bihakikotil murod, anu hartosna

Sakedikna aya dua nikmat dina danget ayeuna nu ku urang peryogi disyukuri. Kahiji nikamt sehat. Alhamdulillah urang masih dipasihan kasehatan dugi ka danget ayeuna. Nikmat nu kadua nyaeta nikmat silaturahmi.

Sim kuring sakulawargi di dieu, muji syukur ka nu maha agung, tiasa paamprok jonghok patepung lawung patepang wajah sareng bapa ibu saderek sadayana rombongan pangdeudeul calon panganten pameget.

Para wargi sadayana
Sim kuring sakulawargi the asa kagunturan madu kapuragan menyan putih. Saur ki dalang tea mah, bingah amarwatasuta bingah kagiri-giri bingah nu taya hinggana, rehing geuning nu dianti-anti ti kamari nu dicipta-cipta ti mangkukna, ayeuna parantos dongkap kalayan diiring ku abringan anu sakitu ngaleut ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang, angkaribung ku cacandakan. Mung aya hanjakalna, sim kuring sakulawargi teu tiasa ngajamu ka tatamu...mung ala kadarna, tamba hanaang bae. Neda agung cukup lumur neda jembar hapuntenna....

Para wargi sadayana....
selenting bawaning angin, dina waktu nu kalangkung, saurna aya janji pasini patali kasih antawis Cep Mamat sareng Neng Cucu Suhaemi, kanggo ngawangun ikatan cinta dina sagara rumah tangga. Nya panginten nitih wanci nu mustari cunduk waktu nu rahayu, ayeuna mangsana nu sampurna, kanggo ngadahupkeun eta jajaka sareng wanoja, kalayan dipirig ku hariring pameredih, dilaguan ku alunan pangharepan, mudah-mudahan ngadahupna cep Mamat sareng Neng Cucu teh janten pameungkeut silaturahmi, oge janten kulawargi anu sakinah mawaddah warohmah, aya dina karidoan gusti nu maha suci.

Pamungkas, yap cep Mamat, ku sim kuring sakulawargi salira ditampi sabeuleugeunjeurna, ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, di tengah mah saaya-aya wae.
Mung sakitu. Billahi fi sabili haq, wassalamu'alaikum wr.wb
Labels: Budaya Sunda

Thanks for reading Contoh Naskah Penerimaan Pengantin Budaya Sunda. Please share...!

0 Comment for "Contoh Naskah Penerimaan Pengantin Budaya Sunda"

Back To Top