Naskah Drama Sunda : Ustad Saba Desa

Beberapa teman meminta saya untuk mem-posting naskah drama Sunda. Alhamdulillah, saya mempunyai koleksi naskah drama Sunda, yang saya buat sendiri ataupun adaptasi dari berbagai karya yang ada. berikut naskah drama Sunda dengan judul " Ustad Saba desa " yang pernah ditampilkan dalam PENTAS KREASI SENI SDN MANDE 03 CIANJUR beberapa waktu lalu. Semoga bermanfaat !


USTAD SABA DESA

Assalamu’alaikum wr. Wb.
Hadirin nu sami rawuh di ieu patempatan. Mungguhing ieu kahirupan, rupi-rupi kajadian tumiba, tiap detik tiap menit, ngawangun harmoni. Kadang suka bungah kadang ngageri sedih. Wangun carita kahirupan, aya nu dina jalur hak aya ge nu dina kabatilan. Aya nu diluhur aya ge nu dihandap, aya pamingpin aya ge rahayatna.

Para wargi sadayana, Sanggar Kreasi Mande 3 bade nyobi ngangkat carita kahirupan kana wangun drama Sunda. Sanajan teu sarame sinetron Islam KTP, teu salucu Sinetron Superhero, sumangga urang sakseni carita “ USTAD SABA DESA”.

( opening music )

SESSION I

Syahdan, di hiji pasantren, rea pisan santri anu nungtut elmu nyiar pangabisa. Eta pasantren disesepuhan ku hiji ajengan anu gede komarana, nyaeta mama ustad Ahmad Kosasih. Tapi diantara santri-santri nu nyuprih pangarti di eta tempat, aya hiji santri nu nyongcolang, jenengannana Cep Mamat.

Para hadirin, kacarios dina waktos pasosore di balandongan pasantren, mama ajengan ahmad kosasih nuju masihan wejangan ka santri pinilihna nyaeta Cep mamat.


Ajengan :
“ Cep Mamat, santri ama………, geus sabaraha lila anjeun guguru di ieu pasantren teh?”
Mamat  :
“ Oh mama…kinten-kinten 3 taun abdi nyuprih elmu di mama the….”
Ajengan:
( bari batuk ) “ Enya, pidoa ama, mugi-mugi elmu panemu the sing manfaat pikeun umat. Sing bisa mawana, ulah bosen-bosen nyadarkeun umat kana jalan hak, du dipikarido ku Gusti Alloh. Tugas anjeun, amar ma’ruf nahi munkar. Pek indit ka lembur Sukadamar, anu geus ngalaman degradasi moral…..”
Mamat :
“ Okelah kalau begitu mama. Insya Alloh abdi siap…..”
Ajengan:
“ Hiji deui, cep…….
Mamat :
“ Sumuhun mama….”
Ajengan:
“ waspadalah…waspadalah…waspadalah….Nu matak ngancurkeun dakwah aya 3 ta, nyaeta harta, tahta, jeung wanita. Kade kade bisi kagoda…….
Hek………..( ngajangheuak)
Mamat :
“ Mama…mamma..mama……

Mama Ajengan Ahmad Kosasih keuna serangan jantung nu kagolong stadium opat. Cep Mamat jeung santri lainna kacida sedihna ditinggal tilar dunya ku guruna.

Tunda carita di pasantren. Kacarioskeun di lembur Sukadamar. Kabar rek datangna hiji pemuda nu rek merangan kadoliman, geus sumebar. Aya nu ngarasa bungah, aya nu ngewa, aya ge nu apatis alias hare-hare.

 Inem
Hei Jeng Kokom, menurut kabar burung, cenah rek datang hiji ustad ka lembur urang the”
Kokom
“Ah paling ge…rek menta sumbangan pikeun nyieun masjid atawa pasantren…..
Uun
“ So pasti deh….biasa juga begitu, datang ustad..pasti menta ini itu….

( Datang Siti )
Siti
“ Hei ibu-ibu teu kenging suudon kitu. Pan saur Alloh dina Al Qur’an, Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa”
Komo deui ieu mah suudon ka jalma anu rek mere kahadean. Teu kenging kitu ibu-ibu…”
Inem
“ Eh Siti…tong ikut campur lah. Pan ceuk nu ngarti ge, amaluna amalukum. Amal kuring keur kuring, amal anjeun keur anjeun.”
Kokom
Ibu-ibu yu kita Markem…
Uun
Maksud lo ?
Kokom
Ih dasar jeng Uun mah kurang gaul. Markem the mari kita kemon…..
Inem
Kata bapa tebe, kalau ada the siti….kabuuuuur….
Tk.sayur
Eh…ibu-ibu uangna mana? Bayar heula sayurna. Dasar ibu-ibu kurang jeujeuhan, cenah ngaku loba duit, tapi teu daek mayar. Nasib-nasib…..kasbon lagi-lagi….

SESSION II

Para wargi sadayana, di lembur Sukadamar the geus kacida bobrokna. Kosipa merajalela, tahayul beuki maweuh. Loba jelema nu sasar, ngenta-ngenta rizki ka setan jeung jurig. Di eta lembur, aya hiji rentenir, anu kawentar tukang nginjeumkeun duit anakan, teu boga rasrasan, oge goreng adatna. Ngaranna Juragan Kempet.

 Kempet
“Mamih…kadieu !”

Istrina
“ Aya naon papih ?”

Kempet
“ Cing pangnyokotkeun hp papih nu model terbaru   nu aya radioan, aya tipian tea…

Istrina
Dimana pih ?

Kempet
Eta dina luhur dulang, ditutupan ku ayakan…

Istrina
Yeuh papih…..tapi mamih mah teu rido lamun papih fesbukan jeung ceting jeung awewe lain……

Kempet
Tah..tah..angger mamih mah, cemburu buta eta the. Papih mah arek nelepon ka si nyai, anak urang, nu keur sakola di singapura.

Istrina
Oh kitu, nya sok atuh……

Kempet
( mencet tombol hp , tat tit tut…tat tit..tut…)
“ halo nyai, how are you today? Kumaha cageur ? Kumaha bekel aya keneh ? Mun kurang bebeja we, ke ku abah ditransfer, hayang sabaraha juta ge….
Kitu we nyi..hati-hati ya….


( Datang si bewok )

Juragan…. ci…ci… cilaka
kempet

Aya naon ngomong teh sing bener ?
Bewok

Ki… kieu cenah, dilembur urang geus datang hiji pemuda, santrina ajengan Kosasih. Eta pemuda teh rek ngaberantas kajahatan jeung kamusyrikan.
H. Kempet

Wah cilaka lamun kitu mah, usaha dewek bisa bangkrut. Bewok bejaan si Kasmin, aya pagawean kitu…..jig jeung maneh.
Bewok

Ma…. Ma….. mangga juragan

SESSION III

(Mamat nyanyi)
“guruku telah pergi
Pergi menghadap Illahi
Hatiku sedih sekali
Di tinggal pujaan hati

(Bewok + Kasmin datang)
Bewok

Min, ji..jigana ieu si Mamat Mamat teh ?
Kasmin

Heueuh bener, yu urang samperkeun

Kasmin

Hey pemuda …. Bener anjeun nagaran  Mamat ?
Mamat

Bener, aya perlu naon ?
Kasmin

Mun hayang salamet, mending anjeun balik deui, ulah tulus dakwah di ieu lembur.
Mamat

Geus jadi kawajiban kuringamar ma’ruf nahi munkar, sanajan aya jurang ngahalanagan
Bewok

Kasmin, men..mending be…be…bere palajaran ieu mangkeluk teh.
Mamat

Okelah kalo begitu !!

Neangan lauk ka Jangari
Meunangna ti Haji Saroji
Lamun bener anjeun wani
Geura maju hiji-hiji

Bewok

Meuli lauk ka Jangari
Jang mere ema paraji
Bener pisan kuring wani
Yeuh si Bewok si nomor hiji

Kasmin

Serang bewok……………!!!!!!
Hiyat…hiyat…hiyat...hiyat….
Tak…tak….tak…tak….
Dug….dug…dug…dug…..
Aw…aw….aw…aw….
Bewok

Aduhhh…… si anton kuring kateunggeul dulur …..!!!!
Mamat

Sok tingal anjeun saurang deui, wani keneh teu ?
Kasmin

Meuli bubur jeung tarigu
Di tambah comro saboboko
Moal mundur najan sasiku
Sabab kuring jago maenpo
Mamat

Ulah sok ngala gurita
Lamun teu di eupanan
Ulah sok loba carita
Geura pek kuring lawanan
Kasmin

Rasakeun teunggeulan kuring….
Hiyat….. hiyat….. hiyat…..
Tak…tak…tak….
Des…des….des…..
Aw…aw….aw……
Aduuhhhh…. Bisul kuring kateunggeull……
Kasmin + Bewok

Mang Dadang dagang bubur
Yu urang kabuuurrrrrr….!!!!!!!

Si Bewok jeung si Kasmin antukna kabur, serah bongkokan tina pangabisa ustad mamat. Para wargi sadayana, ustad Mamat teh saliana guguru ngaji di pasantren Mama Kosasih, sihoreng manehna guguru elmu bela diri pencak silat ti paguwon nu di luluguan ku Bah Idik di Gandasoli.SESSION IV

Para hadirin hadirot nu Insya Allah dimulyakeun ku Allah SWT, urang tunda heula perjalanan Ustad Mamat ngajugjug lembur.
Ayeuna urang tingali hiji contoh kalakuan 2 urang pemuda, nu gede kahayang, tapi embung usaha neangan pakasaban. Ngaran eta pemuda katelahna si Duyeh jeung si Kardun.

Duyeh

Kardun, ceuk batur, gawe di arab atawa di Malaysia gede gajina euy.. ceunah mah tilu juta sabulan. Ngeunah jiga na nya ?
Kardun

Heueuh yeuh….. kuring ge asa hayang gawe jadi TKI, sabulan tilu juta, un sataun 36 juta, mun 2 taun 72 juta, anyir badag euy….
Duyeh

Eta ente mun boga duit sakitu rek meuli naon ?
Kardun

Kuring mah rek meli tanah nu lega terus dipelakan sayuran, di jual sayurna, pasti bakal menang duit luba
Duyeh

Kuring mah rek ngingu sapi sing loba, ke susuna di jual ka pabrik susu.
Kardun

Eta ari ngingu sapina dimana ?
Duyeh

Deukeut kebon maneh
Kardun

Meureun kudu di pager ?
Duyeh

Moal ah ……
Kardun

Naha ? meureun sapi-sapi maneh ngaranjah ka kebon kuring
Duyeh

Heueuh ngahaja, sangkan kuring te cape neangan jukut.
Kardun

Kudu di pager !
Duyeh

Moal
Kardun

Kudu di pager !!
Duyeh

Moal ….
Kardun

Ah maneh mah nyieun gara-gara
Duyeh

Pokona moal di pager ….

(gelut)
(datang Lurah + hansip)
Lurah

Eh aya naon ieu teh ? teu hade ngadon pasea .
Kardun

Kieu Pa Lurah… kuring teh pan ngebon  sayuran, ari si Duyeh ngingu sapi deudeut kebon kuring, atuh meureun engke sapina ngaranjah ka kebon kuring.
Lurah

Dimana kebon maneh teh ?
Kardun

Karek ngalamun eta ge, Pa Lurah.
Lurah

Euh…. Sugan teh bener sok ayeuna mah sasalaman. Kopral Menot pek damaikeun tah !
Kopral

Duyeh, Kardun maneh teh pan sobat lin, sok silih hampura.
Duyeh

Dun hampura nya kuring
Kardun

Heueuh fren, kuring ge menta hampura
Duyeh + Kardun

Hidup pa Lurah,
Hidup kopral Menot, hidup ema …….

SESSION V

Urang tinggalkeun si Duyeh jeung si Karden nu geus saladar tina kalakuanna. Kocap di bumina pa lurah jakarsih, dina wanci sore sareng putrana, nyaeta Neng Siti Salamah nuju uplek ngawangkong di teras bumina, bari nyaneut bala-bala jeung cikopi ti warung bi kokom.Lurah

Nyi, umur the tos sabara tahun ?
Siti

Kaping 25 juni ayeuna yuswa abdi NINCAK  18 tahun. Aya naon kitu ama….
Lurah

Ah heunte….Ama hoyong apal we

Nalika nuju uplek ngobrol, torojol aya tamu nyaeta ustad Mamat

Mamat

Assalamu’alaikum
Lurah+Siti

Wa’alaikumsalam warohmatulohi wabarakatuh
Siti

Mangga linggih…..
Lurah

Punten tumaros, manawi aya kaperyogian…
Mamat

Oh muhun. Ti payun, abdi nyanggakeun salam silahturahmi ka pa lurah miwah kulawargi. Kaduana, sim kuring the wasta pun Mamat, santri almarhum mama ajeungan Kosasih ti pasantren Darul Haq
Lurah

Oh…muhun-muhun. Nya bapa didieu, ngiring bela sungkawa ku pupusna Ajeungan Kokasih. Dupi pamaksadan ? 
Mamat

Kieu pa lurah, abdi the diutus ku mama kanggo memeres ieu lembur anu saur pun guru mah kamusyrikkan merajalela, para kaum wanita tos teu isin nembongkeun oratna, oge para remaja anu tos kirang hormat ka sepuhna.
Lurah

Nya alhamdulilah…nuhun pisan cep. leres kitu kaayaan ieu lembur the.( Datang kopral Menot ) =
 “ Tulung…tulung pa lurah, Neng Siti…itu juragan kempet sareng anak buahna nuju ngamuk.
Lurah

Oh karah teh kitu. Di mana ?
Menot

Di tengah lembur, pa lurah
Lurah

Cep Mamat, siti yu urang tingali ka ditu…
Cep Mamat + Siti

Mangga……

SESSION VI

Para wargi sadayana, Leres pisan juragan kempet the nuju amuk-amukan ka masyarakat lembur Sukadamar

Inem

Aduh juragan, Pasihan waktos abdi teu acan tiasa mayar sametan.
Kokom

Leres gan, caroge abdi oge teu acan uih ti Malaysia jadi TKI, janteun hutang abdi teu acan ka bayar.
Uun

Abdi oge sami. Artos sertipikasi caroge abdi ge teu acan cair.
H.Kempet

“ Eweuh alesan, pokona mah tiada maaf bagimu, pokona mah lamun teu mayar ayeuna, imah maraneh kabeh di sita.
Inem+
kokom+
uun

Ampun juragan…ampun !
( Datang Mamat,siti,lurah )
Mamat

Eh…eh nanaonan kalakuan teh, meuni euweuh rasrasan, komo ieu ka awewe.
H. Kempet

Eh…pemuda
Nginum limun campur dawet
entong poho dahar bubur,
lamun anjeun hayang salamet,
entong wani ikut campur.
Mamat

Meuli roti meuli bubur
isukna meuli sayur
kuring pasti ikut campur
sabab wajib ngabela dulur
H. Kempet

Buah nangka buah peutey
kasmin bewok serang euy….
Kasmin

Aduh…juragan, kuring mah taluk ah ku ustad mamat mah..kapok.
Bewok

Kuring ge teu wani gan..
H. Kempet

Euh percuma boga anak buah the. Hey pemuda, tarima yeuh teunggeulan kuring


Hiyat…hiyat..hiyat..hiyat


Tak…tak…tak…tak


Plak…plak…plak…plak


Aw…aw…aw…aw
H. Kempet

Aduh tulung…sirah kuring leungit…euy .ampun Cep Mamat, kuring taluk
Mamat

Enya sok nangtung…
Ibu2 +semua

Hidup ustad mamat…hidup ustad mamat….hidup ustad mamat
Inem

Sssst….pengumuman-pengumuman. Nu pantes jadi istri ustad mamat, anak kuring si Ayu.
Kokom

Teu bisa, nu  cocok mah anak kuring, si Onah si demplon si menor si eplok cendol.
Uun

Jeng Inem jeng Kokom, sorry yah calonna cep Mamat mah anak kuring, Neng ikem, sanes kitu cep ?
Mamat

Dasar ibu – ibu centil…sim kuring mah dugi ka ayeuna teu acan kaemutan rumah tangga.


Garapeun masih rea. Amar ma’ruf nahi munkar masih panjang lalakonna. Sim kuring hayang ningal ngawujudna kahirupan masyarakat nu sesuai sareng sunnah rosul. Nilai-nilai Islam tumerap dina kahirupan umat muslim. Pan ceuk nasyid ge. 


( Nyanyi sarerea )


“ Bangkitlah negeriku…harapan itu masih ada
Berjuanglah bangsaku, jalan Dakwah masih terbentang “Hidup Cep Mamat…hidup teh Siti…hidup pa lurah


Hidup Mande 3,  hidup pa DA, . Hidup Ema….Mung sakitu lalakon ustad Mamat saba Desa, mudah-mudahan ngajantenkeun pelajaran kango urang sadayana dina enggoning ngajalankein ieu kahirupan.


Hapunteun bilih aya kecap atanapi kalimat anu matak ngajaheutkeun kana manah, Bobot sapanon carang sapakan, hapunteun anu kasuhun.


Sim kuring, Deni Kurnia, Yayasan Al barkah, miwah sadaya pendukung ti sanggar kreasi SDN Mande 3, akhirul kalam


“ Wassalamu’alaikum aw.wb


Labels: Budaya Sunda

Thanks for reading Naskah Drama Sunda : Ustad Saba Desa . Please share...!

0 Comment for "Naskah Drama Sunda : Ustad Saba Desa "

Back To Top