Pidato Basa Sunda: Panampian Panganten

Pidato sunda tentang penerimaan pengantin (panampian panganten) yang diposting kali ini merupakan ikhtisar dari penerimaan pengantin ketika saya diundang untuk menjadi wakil keluarga pengantin wanita, dan menerima (nampi) rombongan pengantin pria, di sebuah daerah di Cianjur.

Selain sebagai arsip, pidato sunda panampian panganten ini juga dishare kepada anda, semoga bermanfaat.

Selamat membaca !

Assalamu'alaikum wr.wb.

Asyhadu alla ilaaha ilalloh wahadahu laa syariikalah, fii uluwihi waizatihi

Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosuluh, lii jami'i kholqihi

Allohumma sholi wasalim 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, laa nabiyya ba'dah

Ti payun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Alloh nu maha ghofur, sholawat sinareng salam mugi-mugi tetep tercurah ka jungjunan alam, ya'ni habibana wasyafiina wamaulana Muhammad Saw.

Punten pinisepuh sadayana, sim kuring neda widi, maoskeun hiji ayat dina Al Quran, anu unina :

" Lain syakartum laazidanakum, wala in kafartum inna 'adzabii lasyadiid.."

Eta ayat nguningakeun hiji parentah kanggo urang supados tiasa bersyukur kana sagala rupi nikmat ti Mantenna.

Saalitna aya dua nikmat dina danget ayeuna nu kedah ku urang disyukuran, hiji nikmat sehat nu kaduana nikmat silaturahmi.

Tah, rupina ngempelna urang di ieu haflah mubarokah teh teu aya sanes kanggi ngaraketkeun tali silaturahim sareng kawargian.

Para wargi anu ku sim kuring dipiati..
Para warga anu ku sim kuring dipicinta...

Aya harewos bojong ti calon panganten istri, Neng Novi, rehna anjeunna tos lami nganti-nganti hiji lalaki, midamba hiji jajaka, anu kasep ngalempereng koneng, anu wastana Cep Deden.

Batu turun keusik naek, kalayan izin Gusti, di payuneun urang aya abringan panganteur eta jajaka kanggo nyumgsi pasini waktos bihari, seja metik malati neng Novi kanggo dijantenkeun istri..

Sanaos tadi kakuping, sesepuh calon panganten pameget nguningakeun yen marantenna teu jingjing bawa, nanging katinggal ku urang sadayana, rombongan calon panganten pameget teh sakitu ngaleut ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang tur angkaribung ku cacandakan.

Sim kuring salaku wawakil calon panganten istri ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan, kana kasumpingan rombongan sareng sadaya cacandakkannana, jazakumullohu khoiron katsiro...

Pamungkas, yap Cep Deden, salira ditampi ku astakalih kalayan galih nu wening, muga-muga rumah tangga hidep sareng Neng Novi sing aya dina ridho Gusti..

Cacandakan hidep nu pangutamina, teu aya sanes hiji barang, nu ayana sajeungkal handapeun bujal, sasiku luhureun tuur, nu ngarengkol dina kolor. Sumangga engkin wengi tiasa dianggo ka Neng Novi...

Hapunten anu kasuhun, bilih aya kata-kata nu teu ngandung makna, da sim kuring mah sanes bujangga...

Billahi fii sabilil haq, wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh...
Labels: Budaya Sunda, Pidato

Thanks for reading Pidato Basa Sunda: Panampian Panganten. Please share...!

2 Comment for "Pidato Basa Sunda: Panampian Panganten"

Sae pisan sanaos singkat, hatur nuhun

Hatur nuhun kang tos sindang ka blog sim kuring...

Back To Top