Surah Al Fath, Perjanjian Hudaibiyah, dan Janji Allah kepada Kaum Muslim

Perjanjian Hudaibiyah, merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Nabi dan kaum Muslimin. Sebagai salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin.

Dari al Miswar bin Mikhramah dan mArwan bin al Hakam, pengabadian dan pengabaran peristiwa Hudaibiyah sebagai salah satu kemenangan besar, tercantum dalam surah Al Fath, yang juga sebagai asbabun nuzul turunnya ayat tersebut.

Salah satu hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim, dari Anas r.a bahwa Rasulullah saw. pulang dari Hudaibiyah, beliau bersabda kepada para sahabatnya, " Telah turun kepadaku ayat yang lebih aku cintai daripada segala yang ada di muka bumi ini." Kemudian Rasulullah membacakan ayat kedua Surah Al Fath, " Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus."

" Betapa untung dan bahagianya Tuan, Rasulullah, Allah telah menerangkan nasib Tuan di kemudian hari, namun bagaimana dengan nasib kami?" Sahabat menimpali. Kemudian turunlah ayat ke-5 Surah Al Fath, yang berbunyi, " Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar."

Di ayat yang ketiga dan keempat, dinyatakan bahwa Allahlah yang memberikan pertolongan kepada kaum mukminin, Dia pula yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar bertambah keimanan mereka. Dia pula penguasa bala tentara langit dan bumi.

Pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah tentu tidak datang sendirinya. Perlu mujahadah yang luar biasa bagi kaum mukminin agar layak mendapat pertolongan dan kemenangan. Janji Allah pasti benar. Kemenangan dan kejayaan Muslim pasti akan terjadi. Tinggal usaha keras kaum muslim itu sendiri untuk menjemput kemenangan itu.

Wallohu a'lam.
Labels: agenda muslim, Cinta Nabi

Thanks for reading Surah Al Fath, Perjanjian Hudaibiyah, dan Janji Allah kepada Kaum Muslim. Please share...!

0 Comment for "Surah Al Fath, Perjanjian Hudaibiyah, dan Janji Allah kepada Kaum Muslim"

Back To Top