Kumpulan Doa Upacara Bendera

DENIKURNIA.COM - Doa adalah senjatanya orang mukmin, doa juga adalah intinya ibadah. Allah SWT memerintahkan kita sebagai muslim untuk memperbanyak doa. Tak ada satu agamapun di dunia ini yang setiap hal terkecil sampai terbesar diiringi dengan doa, kecuali agama Islam. Kaum mukmin, setia gerak langkahnya diawali dan diakhiri dengan doa. Mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, semua menjadi rangkaian ibadah bila kita niatkan untuk ibadah, dan diawali dengan doa.

Termasuk dalam momen pelaksanaan upacara bendera, tiap hari Senin. Doa merupakan penutup rangkaian kegiatan upacara. Dan insya Allah menjadi ibadah, bila kita ikuti dengan khidmat dan ikhlas. Posting kali ini, denikurnia.com berbagi beberapa doa dalam upacara bendera, sebagai alternatif pilihan bagi sahabat PAI untuk digunakan di sekolah masing-masing. Doa-doa dalam upacara bendera ini disadur dari berbagai sumber online.

KUMPULAN DOA UPACARA BENDERA 
DOA KE-1

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Bismillahhirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.Maha suci Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Segalasesuatu atas kodrat dan iradat-Nya. Tidak ada makhluk yang dapatberbuat sekehendaknya, tanpa seizin Allah Yang Maha Kuasa.

Pada hari ini, kami sekeluarga besar SMP/SD ......... melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami, di saat-saat melaksanakan upacara ini.

Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibukami, serta guru-guru kami, karuniakanlah kesabaran, ketahanan,dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami.

Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan danrintangan, jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanansekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang.

Ya Allah, limpahkan kepada warga sekolah kami taufik danhidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, dan agama.

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaadzabannar wal hamdulillahi rabbil aalamin.

Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami.Wassalamualaikum Wr. Wb.

DOA KE-2

Alhamdulillah hirobbil Alamin wassholatu wasshalamu ala sayyidina Muhammad wa’ala alihi wassohbihi ajma’in.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
Dengan segala kerendahan hati, kami seluruh pimpinan, staff dan karyawan SMPN 1 Mande mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.


Ya Allah, Yang Maha Pengasih,
Kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah nikmat yang telah kami peroleh dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putri pejuang bangsa kami. Oleh karena itu curahkan dan limpahkanlah kasih sayang dan ridho-mu kepada para pahlawan dan pejuang bangsa kami, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa para pahlawan kami, dan berkenan menerima pengabdian dan darma bakti mereka sebagai syuhada bangsa dan negara kami.


Ya Allah Tuhan Yang Maha Rahim
Atas segala rahmat dan Karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera, bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridloi.


Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana
Hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan marah bahaya, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan, mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertaqwa, beraklaq mulia, makmur adil dan sejahtera.


Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemersatu
Jadikanlah peringatan upacara bendera ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi.


Ya Allah, Tuhan Yang Pengampun
Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau maha pengampun lagi maha mengetahui.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang sholeh.


Robbhana Atina fidunya hasanah wafil akhiroti khasanah waqina ‘adzabannar walhamdulillahi robbil alamin.


DOA KE-3

A’udzubillaahiminasysyaitoonirrojiim…
Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…
Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa’i walmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin...

Ya Allah Yang Maha Pengampun…
Ampunilah dosa – dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami...

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang…
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami…

Ya Allah Yang Maha Pemurah…
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa…

Ya Allah Yang Maha Kuasa…
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya…

Ya Allah Yang Maha Bijaksana…
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan , maka kabulkanlah do’a dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah ini…

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar… Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun…
Wasalamun ‘alal mursalin… Walhamdulillahirabbil’alamiin…

Semoga bermanfaat !Labels: Ibadah

Thanks for reading Kumpulan Doa Upacara Bendera. Please share...!

4 Comment for "Kumpulan Doa Upacara Bendera"

Back To Top