Urgensi Aqidah Shohihah bagi Generasi Muda


DENIKURNIA.COM- Artikel ini merupakan resume ceramah Ustad Roni Abdul Fattah dalam Diklat Santri Siap Guna (SSG) Angkatan 31, Sabtu 12 Maret 2016 / 3 Jumadil Akhir 1437 H di Daarut Tauhiid Bandung. Materi "Urgensi Aqidah Shohihah bagi Generasi Muda". 

Intisari Materi :
- Kebodohan akan aqidah yang shohihah adalah penyebab utama munculnya aliran-aliran sesat, yang semuanya meng atasnamakan Islam.

- Aqidah itu adalah ikatan, jangan biarkan hati kita di ikat dengan keyakinan yang salah tentang Alloh, Malaikat, Rasul, Kitab samawi, Hari akhir, dan Al-Qodho dan Qodar. Maka ikatlah hati hati ini dengan keyakinan yang benar tentang Alloh, Malaikat, dll (Rukun Iman) dengan mengikuti aqidahnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya radhiyallohu 'anhum dan para ulama yang sholeh dr generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman kita saat ini yang dikenal dengan manhaj aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

- Yahudi mempunyai aqidah yang sesat tentang Alloh, mereka berkeyakinan bahwa Alloh punya putra laki-laki yaitu Uzair.

Demikian juga dengan orang-orang Nashrani, aqidah mereka sama sesatnya dengan meyakini bahwa Isa adalah Putra Alloh (QS. At-Taubah : 30). Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu meyakini bahwa Malaikat itu adalah putri Alloh.

Kaum Sho'ibah meyakini bahwa tata surya, bintang-bintangyang memberikan manfaat dan menolak madarat. Orang-orang Majusi meyakini bahwa Api dan Matahari adalah Tuhan. Dll. Aqidah mereka semua di batalkan oleh firman Alloh subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ikhlas. 
بسم الله الرحمن الرحيم

١. قل هو الله أحد

"Katakanlah (Muhammad), " Dialah Alloh, Yang Maha Esa".

Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum pagan.

٢. الله الصمد

"Alloh tempat meminta segala sesuatu".

Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum yang menetapkan adanya pencipta selain Alloh. Jika ada pencipta selain Alloh, pastilah ia berhak untuk jadi tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhan.

٣. لم يلد ولم يولد

"Alloh tidak beranak dan tidak pula diperanakkan".

Ayat ini adalah bantahan terhadap kaum Yahudi atas keyakinan mereka terhadap Uzair dan kaum Nashrani atas keyakinan mereka Al-Masih serta kaum Musyrikin atas keyakinan mereka bahwa para Malaikat adalah putri-putri Alloh.

٤. ولم يكن له كفوا أحد

"Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia".

Ayat yang mulia merupakan bantahan terhadap kaum Musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan dan sekutu bagi Alloh.

Mari kita bina generasi muda kita dengan Aqidah yang benar.

Akhuukum Fillaah :
Roni Abu 'Azizah

posted from Bloggeroid

Labels: Daarut Tauhiid

Thanks for reading Urgensi Aqidah Shohihah bagi Generasi Muda. Please share...!

0 Comment for "Urgensi Aqidah Shohihah bagi Generasi Muda"

Back To Top