Tokoh Umat Kunci Islam Rahmatan lil 'Alamin


Thalabun-nushrah adalah aktivitas dakwah untuk mencari perlindungan dan kekuasaan dari para ahlul quwwah (pemilik kekuatan). Aktivitas ini merupakan metode yang tetap dan wajib dilaksanakan untuk menegakkan Khilafah, mengingat ia adalah hukum syariat yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi-Nya. Hal ini telah ditunjukkan oleh aktivitas dakwah Rasulullah SAW.

Disebutkan di dalam Kitab *"Fathul Bari, Juz 7/220, Ali bin Abi Thalib ra berkata, “Ketika Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, maka, beliau, saya dan Abu Bakar keluar menuju Mina”

Demikian pula yang dilakukan
Hizbut Tahrir. Thalabun-nushrah dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam metode dakwahnya. Hizbut Tahrir senantiasa menyeru para pemegang kekuatan dan tokoh-tokoh umat dalam menyambut seruan Allah untuk menerapkan Islam dalam naungan Khilafah.

Dukungan tokoh-tokoh umat adalah kunci dalam perjuangan menuju tegaknya Khilafah. Di tangan mereka, opini di kalangan umat mengenai syariah dan Khilafah dapat dengan cepat diperbesar, melalui berbagai uslub yang memungkinkan. Dengan demikian, dukungan masyarakat luas pun akan diperoleh, sehingga para ahlul quwwah pun bersedia menurunkan nushrah-nya.

Demikianlah mengapa tokoh umat memegang peranan krusial dalam upaya penegakan syariah dan Khilafah. Karena itu, Hizbut Tahrir menyerukan kepada para tokoh umat, agar bergabung bersama-sama dengan Hizbut Tahrir dalam menggelorakan dakwah mewujudkan
Islam rahmatan lil 'alamin, sebagaimana Mush'ab bin Umair yang membuka akal dan hati Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan nushrah-nya pada Rasulullah SAW.

Muktamar Tokoh Umat 1437H (
#MTU1437H*") yang akan diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam waktu dekat akan dihadiri oleh tokoh umat dari beragam latar belakang; ulama, intelektual, pengusaha, budayawan, insan media dan berbagai kalangan lainnya. Mudah-mudahan acara ini semakin mendekatkan kaum muslimin kepada janji dan pertolongan-Nya.

#Syariah dan #Khilafah Mewujudkan #IslamRahmatanLilAlamin

posted from Bloggeroid

Labels: Dunia Muslim

Thanks for reading Tokoh Umat Kunci Islam Rahmatan lil 'Alamin. Please share...!

0 Comment for "Tokoh Umat Kunci Islam Rahmatan lil 'Alamin"

Back To Top