Wahai Suami, Bertakwalah Kepada Allah dalam Urusan dengan Wanita


Sesungguhnya seorang istri adalah sahabat bagi suaminya, mereka saling melengkapi dan menyempurnakan, agar terwujud salah satu tujuan dari kehidupan berumah tangga, yakni saling memberikan ketenangan.

Kehidupan berumah tangga dalam bingkai persahabatan tersebut akan terwujud dengan harmonis jika suami dan istri saling memberikan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing, sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Allah secara khusus memberikan wasiat kepada para laki-laki untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik. Allah berfirman, “Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik.” (QS. An-Nisa: 19)

Rasulullah juga telah berpesan kepada para suami terkait hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa beliau berkhutbah, "__Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan dengan wanita, karena mereka itu adalah 'tawanan' kalian. Kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. Dan mereka halal bagi kalian dengan kalimah-kalimah Allah. Dan mereka berhak rezeki (nafkah) mereka dan pakaian yang pantas dengan cara yang ma’ruf."_ (HR. Muslim)

Rasulullah juga telah memberikan teladan yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama istri-istri beliau. Rasulullah bergaul dan bercanda bersama mereka dengan lemah lembut dan penuh persahabatan. Bahkan Rasulullah sering memangku istrinya barang sekejap sebelum tidur, untuk beramah-ramahan dengannya.

Demikianlah Islam telah memerintahkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Islam juga telah memberikan contoh nyata melalui teladan terbaik yaitu Rasulullah SAW. Sehingga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan terwujud pula dalam kehidupan rumah tangga.

#IslamRahmatanLilAlamin

@hizbuttahririd

posted from Bloggeroid

Labels: Dunia Akhwat

Thanks for reading Wahai Suami, Bertakwalah Kepada Allah dalam Urusan dengan Wanita. Please share...!

0 Comment for "Wahai Suami, Bertakwalah Kepada Allah dalam Urusan dengan Wanita"

Back To Top