Cakupan Iman Kepada Malaikat


Malaikat adalah makhluk ghaib. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidaklah makan dan minum. Malaikat merupakan makhluk yang padat tanpa berongga. Malaikat itu bergolong-golongan, dan tugas mereka pun bermacam-macam sesuai dengan hikmah Allah.

Beriman kepada malaikat mencakup beberapa perkara:

 1. Beriman pada nama-nama mereka yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.
 2. Ada malaikat yang memiliki nama dan tugas tertentu:


 • Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para Rasul-Nya yang turun dari sisi Allah.
 • Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi.
 • Israfil ditugaskan meniup sangkakala.
 • Malik yaitu malaikat penjaga neraka.
 • Ridwan yaitu malaikat penjaga surga.
 • Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai mayit dalam kubur.
 • Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Penyebutan dengan Izra’il tidak memiliki dalil pendukung dari Al-Qur’an dan hadits yang shahih.
 • Malaikat yang bertugas mencatat setiap amal perbuatan manusia, sifatnya adalah raqib (selalu mengawasi) dan ‘atid (selalu hadir).
 • Malaikat yang bertugas berkeliling ke majelis ilmu dan majelis dzikir.
 • Malaikat yang bertugas menemui orang beriman pada hari kiamat.
 • Malaikat yang bertugas memberi perhormatan pada penduduk surga.
 • Malaikat yang bertugas mengaminkan orang yang berdoa pada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya.
 • Malaikat yang bertugas mendoakan di pagi hari bagi yang rajin bersedekah (mengeluarkan nafkah) dan doa jelek bagi yang malas.
 • Harut dan Marut dalam kisah Sulaiman seperti disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102.


Sumber : Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit Dar Ats-Tsuraya
Labels: Ensiklopedia Islam

Thanks for reading Cakupan Iman Kepada Malaikat. Please share...!

0 Comment for "Cakupan Iman Kepada Malaikat"

Back To Top